top of page

HUGINMUNIN

Toplumsal belleğimizi güçlendirmeye yardımcı olacak,

iletişim gücü tüm dillerin üstünde olan,

sanat ve bilginin paylaşılacağı bir alan yaratmak istedik.

 

Hugin ve Munin 

efsanede anlatıldığı şekilde

Hugin gibi aklını kullanarak,

Munin gibi tutku ile hayallerini takip ederek,

kendini gerçekleştirenlerin

ve bilgiyi paylaşarak büyütenlerin yeri olsun.

Odin’in iki kuzgunu HUGIN ve MUNIN

İskandinav mitolojisinde tanrı Odin'e yardım eden iki kuzgun.

Her gün dünyanın üzerinden uçarlar, gördükleri ve duydukları

tüm haberleri Odin’in kulağına  fısıldarlar.

 

Odin, bir gün kuşların geri dönmeyeceğinden korkar.

En çok da Munin’in dönmemesinden.

Munin, Odin’in belleğini tasvir eder. Ayrıca tutkuları ve arzularıdır.

 

Kuzgunlar sadece birer savaş kuşu değildir;

Onlar ayrıca olağanüstü derecede entelektüel kuşlardır

ve Odin de istisnai olarak entelektüel bir tanrıdır.

 

İki kuzgunun adı, İskandinav mitolojisinde ve güncel edebiyatta

“Hugin ve Munin”,  sıklıkla “Düşünce ve Hafıza” olarak çevrilir.

Hugin “Hugr/Düşünce”, kelimesinden gelir.  Anlamı açık, anlaşılabilir bir kelimedir.  

Munin ise, neredeyse eşanlamlı , ayrıştırılması zor iki kavram olan

“Munr/arzu ve tutku” ‘nun birleşimidir.

Sanat birleştirir.

Kültür ve Sanat Paylaşım Platformu

bottom of page