top of page
rafetarslan

Farklı zamanları, onların taşıdığı ruh ve malzeme birlikteliği içinde yan yana getiren sanatçı Rafet Arslan, zamansız bir şiirsel imge yaratma arzusundadır. Aynı zamanda yazar, müzisyen, küratör ve performans sanatçısı olan Arslan, disiplinler arasında ilişki kuran bir estetiğin izini sürer.

 

Arslan kullandığı montaj tekniğiyle ütopya ve distopya arasındaki geçişleri görünür kılan, çok katmanlı

imge yapıları kurar. Farklı kaynaklardan topladığı obje ve imajları arşivleyen sanatçı malzemeyi resmin

plastik değerleri içinde birleştirme kaygısı güderek hikayeler oluşturmaya başlar. Bu amaçla sanatçı kağıt

kolaj ile dijital imajı, resimler ile enstalasyonları yan yana kullanmaktan çekinmez. Arslan, resimsel pratiğini ise soyut görsel bir evren yaratmak ve hayranı olduğu Cobra Hareketi resmine güncel yeni imgeler, hikayeler eklemek üzerine kurar.

 

Kurucusu olduğu; Sürrealist Eylem Grubu ve Periferi Kolektif ile birlikte Yıkım 2011, Ubik Project, Gerçeklik Terörü, Howl gibi birçok sergi, performans ve kolektif etkinliğin yönetiminde yer almıştır. Arslan, halen çeşitli yayınlarda şiir, deneme, makaleler yayınlamakta ve yeni kitap dosyaları üzerine çalışmaya devam etmektedir. Sanatçı aynı zaman da Robotik Hayaller adlı performans ve müzik projesi içinde hikaye anlatıcı bir rol ile ses evrenine katkıda bulunmaktadır. Arslan yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

KURGUSAL ÂLEMLER

 

Uygarlığın parlak izleri ve sanat tarihinin birikimi ile gündelik yaşamın sonluluğu ve tüketimle iç içe geçmiş görsel dili karşı karşıya…


Şeklen birlikteliği sorgularken aralanmış bir kapı… Sonrası?
Rafet tam da bu noktada yalnız bırakıyor izleyiciyi. Tek tek varlıkları mı,
yoksa bunlar arasındaki tesadüfi ilişkiyi mi dikkate almalıyız?
Her iki durumda da apar topar tahayyül gücüne yuvarlanıyoruz;
dünya göze sığmıyor çünkü.

Mehmet Ergüven

 

Kurgusal Âlemler sergisi, sanatçı Rafet Arslan’ın farklı dönem ve serilerindeki boyama ve montajı birleştirdiği karışık teknik resimlerini yan yana getiriyor.

Sergi, Hugin & Munin Sanat Galerisi’nde sanatseverler tarafından 25 Kasım ve 11 Aralık tarihleri arasında gezildi.

 

 

Çoğunluğu 2010 ile 2020 yılları arasında üretilen bu çalışmalar sanatçının kolaj estetiğinin gücünü belirgin hale getiriyor. Kâğıt, tuval, ahşap panel, ayna gibi farklı materyaller üzerinde üretilen eserler sanatçının renk, kompozisyon ve imge yaratmak konusundaki hassasiyetini yansıtıyorlar.

Arslan; uygarlığın parlak izleri, sanat tarihinin birikimiyle, gündelik yaşamın sonluluk ve tüketimle iç içe geçmiş görsel dilini çalışmalarında karşı karşıya getiriyor ve oluşturduğu dille farklı sorgulamalara açık resimsel alanlar açıyor.

Uzun yıllardır, Rafet Arslan’ın şiirleri, manifestoları, performansları, ses çalışmaları, kitapları kolajlarına eşlik etti. Geçen zamanın ardından baktığımızda, bu ayrı ayrı üretimlerin aslında iç içe geçtiğini, birbirini besleyip; bir sanatçı söylemi/tavrı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Güzellik, bütünlük, iktidar, melezlik, parçalardan oluşma, mutasyon, güç alanları, katmanlar ve füzyon sanatçının açtığı ve ilerlediği yolda gündeme aldığı kavramlar oldular. Bu kavramlar, sanatçının yarattığı Kurgusal Âlemler içinde imgeler ile çakışır hale gelirler. Sanatçı, düşüncenin görsele döndüğü keskin ve net ifadeler kurmak yerine imgenin, katmanın, resimsel plastiğin öne çıkmasına izin verir. Sonuçta, ortaya konan estetik bir nesnedir ve onun içinde taşıdığı anlamları kendi deneyimiyle okumak izleyiciye bırakılır. Bu manada Kurgusal Âlemler, izleyiciye farklı olasılıkları barındıran okumalar sunar. İzleyici bu karışık teknik resimlerin dünyalarında gezerken kendi bakışıyla parçaları yeniden birleştirip bütünsel bakışlar oluşturabilir ya da küçük öznelliklerin peşinden gidip bir ayrıntıya yoğunlaşabilir. Bu çok katmanlılık ve anlamlılık, hem sanatçının atölye sürecinin ruhsallığına hem de çalışmalarının düş kurmaya (görmeye) yatkınlığına birer gösterge olurlar.

bottom of page